Acupunctuur

Hoe werkt acupunctuur?
Acupunctuur is een traditionele chinese geneeswijze, die al enkele duizenden jaren oud is. Het woord acupunctuur is een samenstelling van het Latijnse woord "acu", wat naald betekent, en het woord "punctura" (afgeleid van "pungere") wat staat voor "steken".

Volgens de traditionele Chinese filosofie stroomt door het lichaam energie, de zogenaamde "Chi" via meridianen. Verstoringen van die energiestroom kunnen leiden tot het optreden van ziektebeelden.
Circa 350 acupunctuurpunten op het lichaam geven toegang tot de zogenaamde ‘meridianen’, de banen waarlangs de energie stroomt. Op deze meridianen bevinden de zgn. acupunctuurpunten Stimulatie van de juiste (combinatie van) punten brengt de energiestroom weer in balans, waardoor het lichaam beter in staat is om ziekten te overwinnen.
De acupuncturist zal door middel van onderzoek proberen te achterhalen, waar de energiestroom gestoord is. Aan de hand van het resultaat van dit onderzoek zal hij/zij een aantal acupunctuurpunten selecteren. Deze punten worden met een (zeer dun) acupunctuurnaaldje aangeprikt. Zo hoopt de acupuncturist de energie in het lichaam weer in balans te brengen en de patiënt de kans te geven te herstellen.
De westerse wetenschap heeft door middel van veel onderzoek aangetoond dat het stimuleren van acupunctuurpunten een groot aantal effecten teweeg kan brengen in het lichaam. Zo is gebleken dat onder andere de volgende fysiologische reacties kunnen optreden:
- stimulatie van zenuwbanen;
- verbetering van de bloedcirculatie, zowel algemeen als in bepaalde organen;
- opheffen van kramp in bijvoorbeeld spieren en maagdarmkanaal;
- vrijkomen van verschillende hormonen, zoals cortison in bijnierschors en endorfinen
(de lichaamseigen pijnstillers) in de hersenen.

Er zal nog veel onderzoek verricht moeten worden voordat alle effecten van acupunctuur in kaart zijn gebracht op een manier die voor iedereen bevredigend is. Vast staat in ieder geval, dat het stimuleren van de juiste punten op de huid een belangrijke, positieve invloed heeft op een groot aantal lichaamsfuncties.