Juni chipmaand

Traditioneel staat de maand juni weer in het teken van chippen en registreren van uw huisdier.

Voor de maand juni is bewust gekozen omdat deze maand voorafgaat aan de vakantieperiode. Juist in deze periode blijken de meeste eigenaren hun huisdier als vermist op te geven. Wij adviseren dan ook om nog vóór de zomervakantie uw huisdier te laten chippen.

Jaarlijks belanden veel huisdieren in het asiel, omdat de eigenaar niet te achterhalen is. En dat terwijl een dier dat gechipt is en geregistreerd staat, gemakkelijk en snel te herenigingen is met zijn baas. Het chippen kan prima in combinatie met bijvoorbeeld een enting of een operatie plaatsvinden.

Wij hebben daarom een speciale actie. Wie zijn huisdier in juni laat chippen en registreren, betaalt dan geen consult, maar alleen het chippen!!

Een chip is een minuscuul klein buisje, ter grootte van een rijstkorrel, waarin een microchip zit. Elke chip bevat een uniek nummer en wordt met een naald onder de huid van het dier aangebracht. Het plaatsen van de chip is vrijwel altijd pijnloos.

Wilt u gebruik maken van deze speciale actie, dan kunt u hiervoor telefonisch of aan de balie een afspraak maken of op het spreekuur komen. Deze actie loopt van 1 t/m 30 juni 2018.

Tijdens de Chipmaand vragen we ook aandacht voor het belang van het controleren van de geregistreerde adresgegevens. Want ook als een huisdier wel geregistreerd is, wordt er vaak niet aan gedacht om aan de databank een telefoonnummer- of adreswijziging door te geven. Dat is heel jammer, want bij vermissing van een dier heeft de vinder niets aan een chipnummer zonder de daaraan gekoppelde juiste gegevens van de eigenaar.

Op www.chipnummer.nl kunt u controleren of het chipnummer van uw huisdier en de bijbehorende registratie nog kloppen.